sprzęt


i wyposażenie szklarni

sprzęt


i wyposażenie szklarni

Wybór języka:

Kontakt

PRECIMET H.C.E. Sp. z o.o.
ul. Pomorska 555, 92-735 Łódź

tel.:  +48 42 672 57 10
fax.: +48 42 672 57 11
email - produkcja ogrodnicza: sales@precimet.pl
                                                                                          email - laserowe cięcie, obróbka metalu:
produkcja@precimet.pl

NIP: 728-280-49-18
REGON: 363114171
KRS: 0000587797

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 100 000 zł