sprzęt


i wyposażenie szklarni

sprzęt


i wyposażenie szklarni

Wybór języka:

Misja firmy

Naszą misją jest dostarczanie najwyższej jakości produktów i rozwiązań przeznaczonych dla profesjonalnego ogrodnictwa szklarniowego w kraju i za granicą. Wyróżnia nas szybkie reagowanie na zmiany zachodzące w technice upraw szklarniowych i pociągające za sobą konieczność ciągłego dostosowywania oferowanych produktów i świadczonych usług do aktualnych standardów.

Stały wzrost poziomu jakości obsługi klienta i utrzymanie pozytywnych relacji, ciągłe podnoszenie kwalifikacji pracowników, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w obszarze produkcji i organizacji firmy oraz inwestycje w nowoczesny park maszynowy mają służyć realizacji misji.