sprzęt


i wyposażenie szklarni

sprzęt


i wyposażenie szklarni

Выберите язык:

связаться

PRECIMET H.C.E. Sp. z o.o.
ul. Pomorska 555, 92-735 Łódź

tel.:  +48 42 672 57 10
fax.: +48 42 672 57 11
e-mail.: sales@precimet.pl

VAT: PL7282804918
REGON: 363114171
KRS: 0000587797

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 100 000 zł